Responsive image
Responsive image
Responsive image

Achievements

Responsive image

ในส่วนนี้จะประกอบด้วยผลงานประเภทต่างๆให้เราทำตามเงื่อนไข เมื่อสำเร็จผลงานแต่ละอย่าง จะได้คะแนนผลงานมา เมื่อคะแนนผลงานถึงตามที่กำหนด ก็จะสามารถรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ได้.


Responsive image

ผลงานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท.

  • General จะเป็นความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เช่น จำนวนสกินที่ปลดล็อค จำนวนการแข่งขันที่ชนะ.

  • Hero จะเป็นความสำเร็จเกี่ยวกับค่าความชำนาญฮีโร่.


Responsive image

โดยของรางวัลจะสามารถรับได้ที่ปุ่มบริเวณมุมล่างซ้าย.