Responsive image
Responsive image
Responsive image

Emote / Title / Bubble Box

นอกจากการเล่นเกมแข่งขันกันแล้ว ยังมีระบบอื่นๆที่ช่วยสร้างสีสันอีก.


1. Emote หรือ สติ๊กเกอร์
Responsive image

จะเป็นสติ๊กเกอร์ไว้ใช้สำหรับการแชท สามารถใช้แชททั่วไปหรือจะใช้ระหว่างแข่งขันก็ได้.

Responsive image

โดยเราสามารถเพิ่มคำไปบนสติ๊กเกอร์ได้เองตามใจชอบ ด้วยการกดที่สติ๊กเกอร์นั้นๆ แล้วใส่คำไปข้างใต้สติ๊กเกอร์ แล้วทำการกด Save.

Responsive image

ก็จะได้สติ๊กเกอร์พร้อมคำกวนๆตามสไตล์ของเรามาใช้.


2. Title หรือ ฉายา
Responsive image

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เราทำได้ผ่านฉายา โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ข้อมูลส่วนตัว > ตกแต่ง > ฉายา.

Responsive image

ฉายานี้จะได้จากความสำเร็จต่างๆ เช่น ฮีโร่มีความชำนาญเต็ม เป็นต้น โดยฉายาจะปรากฎในข้อมูลส่วนตัว.


3. Bubble Box หรือ กล่องข้อความ
Responsive image

เราสามารถทำให้การสนทนามีสีสันขึ้นได้ ด้วยกล่องข้อความรูปแบบต่างๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ ข้อมูลส่วนตัว > ตกแต่ง > กล่องข้อความ.

Responsive image

กล่องข้อความจะหาได้จากบิงโก กิจกรรม และความสำเร็จต่างๆ.