Responsive image
Responsive image
Responsive image

PVE

Responsive image

PVE คือ Mode การแข่งขันที่ฝ่ายตรงข้ามเราคือบอทเท่านัน.

โดย Mode นีแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ.


1. ห้อง
Responsive image

จะเป็นการสร้างห้องเพื่อแข่งขันสามารถชวนคนที่ต้องการเล่นด้วยกันได้.

  • ห้อง 5V5 เป็นการต่อสู้ใน Classic Mode สามารถทำการปิด/เปิดการเปลี่ยนฮีโร่และเพิ่มบอทได้.

  • ห้อง 3v3v3v3 เป็นการต่อสู้ใน Brawl Mode สามารถทำการปิด/เปิดการเปลี่ยนฮีโร่ได้.

  • Training เป็น Mode ที่ใช้ในการทดลองซึ่งเราสามารถควบคุมค่าต่างๆในการเล่นได้.


2. เดี่ยว
Responsive image

จะเป็นการเล่นโดยการที่เราเป็นผู้เล่นคนเดียว นอกจากเราแล้วจะเป็นบอททั้งหมด.


3. ฝึกสอน
Responsive image

เป็นโหมดที่สอนเราเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ควรรู้เมื่อเล่นแข่งขันใน Mode ต่างๆ โดยเมื่อเล่นจบในครั้งแรกของแต่ละบทเรียนก็จะได้รับรางวัล.