Responsive image
Responsive image
Responsive image

PVP

Responsive image

PVP คือ Mode ที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้เล่น.

Responsive image

โดยจะมีปุ่มคำสั่งต่างๆบริเวณด้านล่างขวา.


1. ยศ
Responsive image

จะแสดงยศที่เราอยู่ และแต้มอันดับที่มี/แต้มอันดับที่จะขึ้นยศต่อไป.

Responsive image

เมื่อกดเข้าไปจะแสดงภารกิจประจำสัปดาห์ ภารกิจประจำซีซันและรางวัลต่างๆเพิ่มขึ้นมา.


2. ปุ่มเลือกโหมด
Responsive image

ใช้ในการเลือกโหมดที่จะทำการเล่น สามารถเลือกพร้อมกันได้หลายโหมด.

Responsive image

โดยแต่ละโหมดมีดังนี้.

  • Classic Mode เป็นการต่อสู้เก็บแต้มอันดับแบบ 5v5 ระหว่างผู้เล่น (ต้องเล่นคนเดียว ทีม 2 คนหรือ 5 คนเท่านั้น).

  • Brawl Mode เป็นการต่อสู้เก็บแต้มอันดับแบบ 3v3v3v3 ระหว่างผู้เล่น.

  • Classic Mode (PVE) เป็นการต่อสู้แบบ 5v5 ระหว่างทีมผู้เล่นกับทีมบอท.

  • Brawl Mode (PVE) เป็นการต่อสู้แบบ 3v3v3v3 ระหว่างผู้เล่น 1 ทีม กับ บอท 3 ทีม.

  • อื่นๆ เป็นการต่อสู้ในโหมดพิเศษต่างๆ เช่น White Night Fall , Boss Mode.


3. Start
Responsive image

กดเพื่อเริ่มทำการค้นหาในโหมดที่เลือก.