Responsive image
Responsive image
Responsive image

Shop

Responsive image

ร้านค้าเป็นที่สำหรับใช้ค่าเงินต่างๆที่มีแลกเปลี่ยนเป็นไอเทม หรือปลดล็อคสิ่งต่างๆภายในเกมได้โดยร้านค้าแบ่งเป็นหลายหมวดด้วยกัน.


1. Recommend
Responsive image

เป็นร้านที่รวบรวมสิ่งต่างๆที่แนะนำให้ซื้อในแต่ละหมวดเอาไว้.


2. Hero
Responsive image

เป็นร้านที่รวบรวมฮีโร่ในเกมเอาไว้ โดยจะสามารถใช้ทองหรือเพชรในการปลดล็อคฮีโร่เหล่านี้มาใช้ได้.


3. Skin
Responsive image

เป็นร้านที่รวบรวมสกินต่างๆสำหรับฮีโร่เอาไว้ โดยจะสามารถทำการซื้อได้ด้วยเพชร.


4. Fairy
Responsive image

เป็นร้านที่รวบรวมคู่หูชนิดต่างๆเอาไว้ สามารถทำการปลดล็อคคู่หูเหล่านี้ด้วยเพชรหรือทองก็ได้.


5. Shell
Responsive image

เป็นร้านที่รวบรวมของไว้หลายชนิดตั้งแต่บัตรคูณExp,เงิน ไอคอน จนไปถึง ฮีโร่ และสกินระดับ SR โดยการแลกของเหล่านี้จะใช้เปลือกหอยในการแลก โดยของในร้านแต่ละอย่างจะซื้อได้อย่างละครั้ง และในร้านจะทำการสุ่มใหม่เมื่อเวลารีเฟรชของร้านเป็น 0.


6. Item
Responsive image

เป็นร้านที่มีของหลากหลาย เช่น บัตรคูณ ดอกไม้ไฟ candy จนไปถึงแพคของพิเศษต่างๆ โดยของเหล่านี้จะใช้เพชรในการซื้อ.