Responsive image
Responsive image
Responsive image

Talents

Talents คือ ระบบที่เทียบได้กับการออกของในเกม MOBA อื่นๆ แต่การที่จะออก Talent แต่ละประเภทไม่ต้องใช้ Talent อื่นมาเป็นวัตถุดิบ สามารถซื้อได้เลย การซื้อ Talent จะทำได้โดยกดที่รูป Fairy ด้านขวาบนหรือกดที่รูป Talent ที่อยู่บริเวณขวาบน Talent แต่ละอย่างนั้นจะมีด้วยกัน 3 ระดับ เมื่ออัพเกรดไปในระดับที่สูงขึ้น ก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น บาง Talent อาจจะมีความสามารถใหม่ด้วย โดยการซื้อหรืออัพเกรด Talent จะใช้ทองที่ได้จากการฆ่าศัตรูในระหว่างการแข่งขัน.


Talent แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

1. Fairy Talents
Responsive image

จะเป็น Talent เฉพาะตัวสำหรับ Fairy แต่ละตัว โดย Fairy Talent แต่ละตัวจะแบ่งเป็น 3 สาย คือ สายป้องกัน , สายโจมตี , สายเวทย์


2. Attack Talents
Responsive image

จะเป็น Talent ที่เน้นไปด้านการโจมตีทางกายภาพ.


3. Magic Talents
Responsive image

จะเป็น Talent ที่เน้นไปด้านการโจมตีด้วยเวทย์.


4. Defense Talents
Responsive image

จะเป็น Talent ที่ช่วยในการป้องกัน.


5. Wings Talents
Responsive image

จะเป็น Talent ที่เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่.