Responsive image
Responsive image

Talent / Talent ทั้งหมดในเกมส์ Light Shadow

icon talent

{{group_talent.name_talent}}

Level {{talent_desc.level}}:

{{talent_desc.stat}}

Passive: {{talent_desc.passive}}.

Responsive image

HP +{{calculate.hp}} ฟื้นฟู HP +{{calculate.regeneration_hp}} MP +{{calculate.mp}} ฟื้นฟู MP +{{calculate.regeneration_mp}} พลังโจมตี +{{calculate.physical_attack}} ความเร็วโจมตี +{{calculate.attack_speed}}% HP +{{calculate.crit}} เจาะเกราะ +{{calculate.physical_penetration}} ดูดเลือด +{{calculate.physical_bloodsucking}}% พลังเวท +{{calculate.magic}} เจาะเกราะเวท +{{calculate.magic_penetration}} ลด CD สกิล +{{calculate.cd}}% เกราะ +{{calculate.armor}} ต้านทานเวท +{{calculate.magic_resistance}} ความเร็วเคลื่อนที่ +{{calculate.movement_speed}} ความเร็วเคลื่อนที่ +{{calculate.movement_speed_percen}}% กรุณาเลือก item ที่ต้องการคำนวณ